Villkor

Garantitäckningens omfattning

Skärm / LCD och andra reparerade eller utbytta delar som fungerar felaktigt eller inte fungerar som avsett eller designat. Förutom att byta batteri på iPhone.
Garantin är begränsad till de delar och / eller tjänster som betalats för. Om endast delar köptes är garantin begränsad till utbyte av delarna. Om reservdelar och reparationstjänster köptes utsträcks garantin för att täcka arbetskostnaden för reservdelar och andra reparationer som specifikt är resultatet av den första reparationen, utom i de situationer som beskrivs nedan.
Garantin skyddar inte mot

Efter att Repairit.es har reparerat enheten skyddar inte garantin mot:

Efterföljande felhantering som gör att ramen böjs, vrids eller spricker
Vattenskada
Efterföljande oavsiktliga eller avsiktliga droppar
Manipulering med intern hårdvara
Skador till följd av försök till kundreparationer
Programvaruproblem som inte är relaterade till reparationen
Jailbroken enheter
byt batteri iPhone Mallorca
Nya skador som inte är relaterade till originalreparationen
Eventuell förlust av data som uppstår till följd av reparationen – kunderna rekommenderas att säkerhetskopiera all data före reparationsförsök
Vår garanti täcker inte heller resultatet av en reparation om vissa förhållanden före reparation finns, inklusive:

Förekomsten av kända tillverknings- och / eller prestandafrågor relaterade till enheten separat från reparationen, som noterats före reparationen
Förekomst av skada på enhetens ram, som noterats före reparationen
Vattenskada
Jailbroken enheter
Manipulering med intern hårdvara: under vissa förhållanden kan interna skador göra reparationer omöjliga. Din iTech- eller reparationsspecialist kommer att kunna förklara mer detaljerat när du diagnostiserar din specifika enhet. Om du är osäker, rekommenderar vi att du inte försöker reparera på egen hand, eftersom eventuella skador kan påverka enhetens reparation.
en icke-fungerande, skadad eller avskuren hemknapp / biometrisk skanner
Garantin gäller endast för den specifika reparerade enheten och den ursprungliga kunden; den kan inte överföras över enheter eller om enheten säljs eller ges till en annan person.

Den normala väntetiden för reparationer eller byte av batteri på Mallorca som skickas till Repairit.es är cirka 5 arbetsdagar, men ofta mindre. Detta inkluderar leveranstid till och från din plats. Medan reparationer normalt bearbetas enligt först till kvarn-principen, kan speciella situationer kvalificera sig för ”rush” -reparationer. I händelse av att en reparation inte returneras till dig i rätt tid kommer en helt funktionell renoverad enhet med lika eller större värde och liknande skick att erbjudas dig.

SE VAD VÅRA KUNDER TYCKER

Fast, efficient and professional, everything you need! Absolutely the best option you have in Palma .My phone is like new, repairing is always better than buying new

Thessa pan Avatar
Thessa pan
12/07/2018

Prices are descent and for sure lower than Apple store. But the best thing is off course the call out service. And without no extra fee. They just came to my hotel and fixed my iPad.

Stefan Olsson Avatar
Stefan Olsson
11/15/2018

Very fast, good communication and price, I totally recommend it!

Lara Schmitz Avatar
Lara Schmitz
1/05/2019

Best service in Palma. Repairs are done precisely and competent without losing data or sending in the phone for days. Always again. Thank you.

Dominik Baerenzung Avatar
Dominik Baerenzung
8/24/2021